Op 30 november  en 1 december heeft vogelvereniging Vogelvreugd haar bijzondere tentoonstelling gehouden in de Meulvliet te Tholen.  46 vogelliefhebbers uit Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland hadden gezamenlijk 553 vogels ingeschreven.
Generaal Kampioen en winnaar van de wisselbeker tropen werd de heer J.C.Kruize  met een gordelgrasvink van 95 punten.
De wisselbeker kanaries ging naar de heer C.A.Rijnberg met een postuur kanarie gloster corona lichtbont intensief van 95 punten.
De wisselbeker parkieten werd gewonnen door de heer L.Quist met een steenparkiet van 95 punten.
Derbykampioen werd de heer G.Jansegers met een zebravink bleekrug grijs man van 93 punten.
 De wisselbeker jeugd ging  naar T.Polderman met een catharinaparkiet SL ino van 91  punten.
In het klassement van de 3 beste vogels in Oud-Vossemeer en Tholen die tevens lid is van 1 van deze verenigingen werd Thools kampioen bij de kanaries de heer P.A.Baaij. Thools kampioen tropen werd de heer M.C.Berkey. Thools kampioen bij de  parkieten werd de heer A.Bazen.
De prijsuitreiking is verricht door burgemeester G.J.van de Velde-de Wilde, die ook de trekking van de loterij voor haar rekening heeft genomen.
Nu volgt de districtstentoonstelling die dit jaar gehouden wordt in  Terneuzen van 20 tot 22 december 2018. Volgend jaar wordt de wereldshow gehouden in Zwolle door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers van 10 tot en met 13 januari 2019.

Algemene ledenvergadering Vogelvereniging Vogelvreugd

Op vrijdag 2 maart 2018 werd de algemene ledenvergadering van vogelvereniging Vogelvreugd gehouden in de Wellevaete te Sint-Annaland.
2017 was een positief jaar, een goede tentoonstelling met meer dan 550 vogels. Hopelijk kan 2018 op een zelfde aantal vogels en inzenders rekenen.
In het bestuur werden de heren  J.M.van Zetten en M.C.Goedegebuure herkozen.  Het ledenaantal is per 1 januari 2018 weer iets toegenomen, alhoewel ook enkele leden zijn gestopt. 
Dit jaar zijn er enkele jubilarissen: P.Nuyten 50 jaar lid, W. Zoetemeijer en J.C.van Dijke  40 jaar lid.  De bijbehorende spelden zijn/worden uitgereikt door de (districts) voorzitter L.Quist. De foto's staan onder de kop fotoalbum.
De volgende ledenvergadering (voor alle vogelliefhebbers toegankelijk) wordt gehouden op 20 april in de Meulvliet te Tholen. 

Na een teleurstellend 2014 waarin geen show kon worden gehouden door de vogelgriep, is 2015 goed gestart. Op 27 en 28 november 2015 werd de vogeltentoonstelling gehouden in de Wellevaete te Sint-Annaland. Door 29 leden werden in totaal 334 vogels ingezonden. Na de keuring op donderdag waren de kampioenen bekend en kon de catalogus worden gedrukt. Vrijdagmorgen hebben de kinderen van de Casembrootschool en de school met de bijbel een kijkje genomen op de tentoonstelling. Ook enkele deelnemers aan Sjors actief hebben de tentoonstelling bezocht. Vanuit de Schutse kwam maar 1 bewoner met een begeleider, maar die had daardoor alle ruimte.

 

Generaal kampioen en winnaar van de wisselbeker kanaries werd de heer P.A. Baaij met een kanarie geel intensief van 94 punten.
Bij de jeugd werd Senne Rijnberg kampioen en winnaar wisselbeker jeugd met een kanarie geel intensief van 93 punten.
De wisselbeker tropen werd gewonnen door de heer T.Winkels met een prachtnon van 94 punten
De wisselbeker parkieten werd gewonnen door de heer M.P. van de Sande met een muskuslori van 94 punten.

 

Zaterdag werd om 17.00 uur de prijsuitreiking verricht door burgemeester van der Velde, die ook de trekking van de loterij voor haar rekening nam. Hierna werden de vogels door de liefhebbers meegenomen en kom de zaal weer opgeruimd worden.

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2013 is in de Wellevaete te Sint-Annaland de jaarlijkse vogeltentoonstelling gehouden. 36 leden hebben in totaal 388 vogels ingezonden.
Na de keuring op donderdag waren de kampioenen en overige prijswinnaars bekend.
Vrijdagmorgen werd de tentoonstelling bezocht door de leerlingen van de Casembrootschool en de School met de Bijbel. De door hen ingeleverde kleurplaten en ingeleverde prijsvraagformulieren werden na hun bezoek beoordeeld, zodat ook hier de prijswinnaars bekend werden.
Vrijdagmiddag kwamen enkele personen met begeleiding vanuit de Schutse een kijkje nemen. Vrijdagavond om 19.00 uur konden de leden de tentoonstelling bezoeken en werd bekend of zij in de prijzen waren gevallen.
Generaal Kampioen werd de heer M. Bazen met een agapornis roseicollis donkergroen van 93 punten, die tevens ook winnaar werd van de wisselbeker parkieten
Winnaar van de wisselbeker bij de Tropen werd de heer A.Wubben, met een doornastrilde van 93 punten.
Winnaar van de wisselbeker bij de Kanaries werd de heer B.Jeroense, met een kanarie isabel wit van 92+ punten.
Winnaar van de wisselbeker jeugd werd Pieter van Leenen, met een kanarie gloster consort van 91 punten.
Derbykampioen werd de heer J.M.Walhout met een Indische rozeborstbaardparkiet van 93- punten.

 

Verslag tentoonstelling Vogelvreugd 30 november en 1 december 2012 Meulvliet te Tholen

Door 35 leden werden 420 vogels ingeschreven. Deze waren verdeeld over de verschillende soorten: kanaries, tropische vogels en parkieten en papagaaien. Na de keuring op 29 november 2012 door de keurmeesters waren de kampioenen en overige prijswinnaars bekend.