60 jarig jubileum Vogelvereniging Vogelvreugd

Op zaterdag 15 februari 2014 werd het jubileum van onze vereniging gevierd in de Meulvliet te Tholen. ’s Middags was er een receptie waar diverse andere vogelverenigingen, keurmeesters, sponsors/adverteerders, afvaardiging districtsbestuur en wethouder van Dis namens de gemeente Tholen, het bestuur kwamen feliciteren met dit jubileum.  

In de toespraak van de voorzitter L.Quist werd even teruggekeken naar de 60 jaar. Onze vereniging is opgericht in 1954 in Hotel Zeeland te Tholen. Van de oprichters zijn alleen de heer Schot en den Engelsman als erelid nog in leven. In de loop der tijd werd het bestuur uitgebreid van 3 naar 7 bestuursleden nu. Van oudsher werd de ledenvergadering door middel van het tonen van een film of het geven van een lezing aangekleed om meer opkomst te verkrijgen. In de beginperiode werd je nog kampioen met 85 of 86 punten maar tegenwoordig moet je al bijna 93 punten halen om kampioen te worden. In 1970 werden de statuten van de vereniging opgesteld en in 1983 werden deze vastgelegd in een notariële akte samen met een huishoudelijk reglement. In al die jaren is mede dankzij een goed bestuur de vereniging doorgegroeid naar een stabiele vereniging van ongeveer 100 leden. Bekende bestuursleden waren/zijn de heren den Engelsman, Kramer, Bimmel, van Engelen, en later ook Zoetemeijer en de Graaf.

Wat de toekomst ons zal brengen is niet duidelijk. Als het ledenaantal verder terugloopt, zal een samenwerking of fusie met een andere vereniging toch noodzakelijk worden. Tegenwoordig wordt via de website alle informatie over de vereniging en haar activiteiten verspreid. De ledenvergadering vraagt ook nieuwe impulsen om de opkomst te vergroten, misschien dat een gezamenlijke organisatie met andere verenigingen nieuwe sprekers mogelijk maakt. De vooruitzichten zijn somber als de partij voor de dieren zijn zin krijgt door de introductie van een positieflijst. Dit betekent dat een heleboel vogels niet meer mogen worden gehouden. Geef daarom uw mening en teken de petitie tegen deze lijst via de site van de NBVV. Als wij als vereniging aan kunnen tonen dat het welzijn van onze vogels ons eerste zorg is moet dit toch mogelijk zijn.

Van 15 december tot en met 20 december 2014 wordt de districtstentoonstelling door ons georganiseerd. We zijn nog druk bezig met de voorbereidingen maar hopen een prachtige show weg te zetten die aantrekkelijk is voor vogelliefhebbers en ook andere toeschouwers. 

Tijdens de feestavond werden de volgende leden gehuldigd wegens hun 60, 40 of 25 jarig lidmaatschap van de Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers:
Dhr. M Jansen, Dhr. W.Zoetemeijer, Dhr. J.den Engelsman, Dhr. J.van der Male, Dhr. A.Lindhout
Zij ontvingen hun aandenken uit handen van Dhr D.Verburg (districtsvoorzitter)