Verslag ledenvergadering 02-03-2018

Algemene ledenvergadering Vogelvereniging Vogelvreugd 02-03-18:

Op vrijdag 2 maart 2018 werd de algemene ledenvergadering van vogelvereniging Vogelvreugd gehouden in de Wellevaete te Sint-Annaland.
2017 was een positief jaar, een goede tentoonstelling met meer dan 550 vogels. Hopelijk kan 2018 op een zelfde aantal vogels en inzenders rekenen.
In het bestuur werden de heren  J.M.van Zetten en M.C.Goedegebuure herkozen.  Het ledenaantal is per 1 januari 2018 weer iets toegenomen, alhoewel ook enkele leden zijn gestopt. 
Dit jaar zijn er enkele jubilarissen: P.Nuyten 50 jaar lid, W. Zoetemeijer en J.C.van Dijke  40 jaar lid.  De bijbehorende spelden zijn/worden uitgereikt door de (districts) voorzitter L.Quist. De foto's staan onder de kop fotoalbum.
De volgende ledenvergadering (voor alle vogelliefhebbers toegankelijk) wordt gehouden op 20 april in de Meulvliet te Tholen.